СЪКРОВИЩА НА ХУМАННАТА ПЕДАГОГИКА

Педагогически правила на Шалва Амонашвили:

Бъди предпазлив!

Не допускай грешна преценка!

Не вреди!

Бъди надежда за детето!

Подарявай себе си на децата!

Знай към какво се стремиш!

Постоянно търси в детето богатството на неговата душа!

Бъди търпелив в очакване на чудото и бъди готов да го срещнещ в детето!

Ш.Амонашвили, “Единство на целта”, 1987