За проекта

Човешките технологии в дигиталния свят е проект на сдружение “Професионален форум за образованието”, изпълняван в партньорство със 139 Иновативна ОУ “Захарий Круша” – гр.София и район Лозенец на Столична община, с финансовата подкрепа на програма “Европа” 2021 на Столична община.

Проектът е насочен към: Повишаване на педагогическата култура и грамотност в обществото, чрез разказване, дискутиране и  демонстрация на разнообразни образователни философии и практики, черпени от историческия и съвременен опит навсякъде по света, посредством интегрирана дигитална (онлайн) медия.

Специфични цели на проекта:

– Информиране на българските родители и общественост за позитивни практики, иновативни и алтернативни форми на образование

– Подкрепа и насърчаване на образователни институции и образователни пространства за прилагане на иновативни и хуманни педагогически модели, допринасящи за устойчивостта и развитието им

– Подкрепа на родители, търсещи иновативни и алтернативни форми на образование

– Даване възможност на студенти от педагогически специалности да се запознаят с различни образователни философии и практики

No Comments

Leave a Reply